Wat bij ongevallen

Nu de trainingen al volop aan de gang zijn en de competitiestart vlug nadert, willen wij iedereen nogmaals op de hoogte brengen van een belangrijk thema in de club ‘Wat bij een ongeval ?

Verzekering via de KBVB

 

Alle aangesloten leden zijn automatisch verzekerd via een polis van de KBVB. Deze verzekering komt in principe tussen bij ongevallen/blessures tijdens activiteiten van de club (trainingen, wedstrijden, tornooien) en ook bij ongevallen op de (kortste) weg van en naar de club.

Enkele details over de tegemoetkoming :

  • In principe komt de verzekering tegemoet in de kosten van dokter, apotheker, ziekenhuis en kinesist, dus in medische kosten. Het gaat steeds om de opleg (remgeld), die door de patiënt betaald wordt. Niet door het ziekenfonds betaalde geneesmiddelen (o.a. categorie D) komen niet in aanmerking voor terugbetaling, net zoals de huur van krukken, en supplementen voortvloeiend uit de aanvraag van een één of tweepersoonskamer, radiologie en taping;
  • Bij elke aangifte is er een vrijstelling van 10,20€. Als de blessurebehandeling zich tot één of twee doktersbezoeken beperkt, loont het vaak niet de moeite om het ongeval aan te geven, want zo lang een speler bij de KBVB onder ongevalaangifte staat (= tot de dokter een datum ingevuld heeft op het getuigschrift van herneming voetbal), mag hij niet aan trainingen of wedstrijden deelnemen. Als hij dit toch doet, is hij niet verzekerd bij een nieuwe en eventueel ernstigere blessure !
  • Onkosten voor kine-of fysiotherapie worden alleen terugbetaald als de sportieve inactiviteit minstens 15 dagen bedraagt. Het voorziene aantal beurten bij de kinesist of fysiotherapeut moet onmiddellijk door de behandelende geneesheer ingevuld worden op het medisch attest. Latere beurten worden niet terugbetaald !

Contactpersoon bij ongevalsaangiften

Bij een ongeval moeten de spelers, ouders, trainers, of afgevaardigden zelf contact opnemen met het Secretariaat zijnde Christophe Parreyn  (0472/895053). Alle documenten moeten binnengebracht worden op het Secretariaat van KE Wervik, nooit mag men zelf documenten opsturen naar de KBVB

Let op : een aangifte moet BINNEN DE 14 WERDAGEN ingediend worden bij de verzekering. Wacht dus niet te lang om Christophe te contacteren. Zeker bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen dat de behandelende geneesheer het medisch attest vlug invult !

 

Procedure bij aangifte van een ongeval

  • Het medisch attest moet zo nauwkeurig mogelijk ingevuld worden door de behandelende geneesheer. Een dergelijk formulier kan bekomen worden op het Secretariaat, alsook in de kantine.Het ingevulde attest moet zo vlug mogelijk, volledig ingevuld, terug bezorgd worden op het secretariaat.
  • Om de ongevallenaangifte zo goed mogelijk te kunnen invullen hebben wij gevraagd om een inlichtingsblad, zo volledig mogelijk ingevuld terug te bezorgen, samen met een geel klevertje van de ziekenkas.Aan de hand van het inlichtingsblad wordt een inlichtingenformulier ongeval opgemaakt, dat volgende gegevens bevat :-persoonsgegevens : naam speler, naam en telefoonnummer contactpersoon ongeval,rekeningnummer waarop tussenkomst van de verzekering zal worden overgeschreven.-datum en uur van het ongeval-waar en bij welke activiteit het ongeval gebeurde-een precieze omschrijving van het ongeval of blessure
  • Getuigschrift van herneming voetbal
    Aan de hand van het medisch attest, het inlichtingenformulier ongeval en het kleefbriefje van de ziekenkas wordt een dossier opgemaakt, en doorgestuurd naar de KBVB.Als de verzekering het ongeval aanvaard stuurt ze een ‘getuigschrift van herneming voetbal’ op naar de club. Dit wordt aan de speler overhandigd. Ondertussen moeten alle aan de blessure gelinkte briefjes van doktersbezoeken of behandelingen bewaard worden, ermee naar het ziekenfonds gaan en daar bij de terugbetaling een ‘attest van tussenkomst’ vragen voor de verzekering.Aan het eind van de blessure moet de behandelende geneesheer het ‘getuigschrift van herneming voetbal’ invullen en ondertekenen. Vooral de ‘datum herspelen’ is hier heel belangrijk. Vanaf die dag mag de speler opnieuw aan wedstrijden of trainingen deelnemen.
  • Men bezorgt het ‘getuigschrift van herneming voetbal’, het ‘attest van tussenkomst’ van het ziekenfonds en eventuele andere ‘onkostennota’s’ aan het secretariaat .Dit alles wordt dan doorgestuurd naar de verzekering. De verzekering bepaalt de financiële tussenkomst (bij een normaal verloop alles, min de 10,20€) en wordt dat bedrag overgeschreven op de rekening van KE Wervik, die op zijn beurt overschrijft op de rekeningvan de betrokken speler.

KEW Secretariaat